Kursy językowe dla dzieci

GRUPA WIEKOWA 3-6 lat – DOBRY POCZĄTEK

 • Zajęcia odbywają dwa razy w tygodniu i trwają 30 minut.
 • Tematy zajęć dotyczą bliskiego dzieciom środowiska: domu, zwierząt, rodziny, jedzenia.
 • Formy aktywności w czasie zajęć: zabawy plastyczne, zabawy ruchowe, zabawy z wykorzystaniem muzyki (śpiewanie piosenek, taniec).
 • Zajęcia prowadzone są w języku obcym – lektorzy mówią prostymi zdaniami, podpowiadając sens wypowiedzi gestem, a języka polskiego używają tylko wtedy, gdy jest to konieczne (np. tłumaczą po raz pierwszy zasady zabawy).
 • Podczas zajęć panuje atmosfera bezpieczeństwa i akceptacji – dzieci wypowiadają się głośny wtedy, gdy chcą, nie są nigdy do tego zmuszane.
 • Nauczyciele czytają podczas zajęć baśnie i opowiadania w języku obcym oraz wprowadzają dzieci w świat kultury danego kraju.

GRUPA WIEKOWA 6-9 lat – KOLEJNY KROK

 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 45 minut.
 • Dzieci przydzielane są do odpowiedniej grupy pod względem zaawansowania znajomości języka obcego po wypełnieniu testu diagnostycznego oraz rozmowie z lektorem.
 • Zajęcia prowadzone są w języku obcym, a język polski stosowany jest tylko w sytuacjach koniecznych.
 • Dzieci biorą udział w aktywnościach plastycznych, różnego rodzaju grach językowych, bawią się przy muzyce. Przez zapoznawanie dzieci z kulturą innych krajów kształtujemy postawę tolerancji.
 • Główny nacisk kładą lektorzy na rozwijanie języka mówionego, uczą jak reagować w typowych sytuacjach i jak tworzyć samodzielnie krótkie teksty.
 • Początek kursy przypada na czas, kiedy dzieci dopiero uczą się pisać, dlatego zajęcia opierają się głównie na aktywnościach muzycznych, plastycznych i ruchowych, a słowa pisane wprowadzane są przy okazji podpisywania rysunków. Podstawą jest poszerzanie słownictwa dzieci i nauka budowania prostych zdań.

GRUPA WIEKOWA 10-12 lat – ROZWIJAM SKRZYDŁA

 • Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 45 minut.
 • Dzieci przydzielane są do odpowiedniej grupy w zależności od stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.
 • Na tym etapie wykształca się u dzieci myślenie abstrakcyjne, dlatego podczas zajęć wprowadzane są i tłumaczone podstawowe reguły gramatyczne języka, jednak zawsze w sposób dla uczniów interesujący, przy wykorzystaniu nagrań i specjalnie przygotowanych przez lektorów kart pracy.
 • Na zajęciach poruszane są tematy bliskie uczniom, związane z ich zainteresowaniami, np. artykuły prasowe dotyczące gwiazd sportu i muzyki, popularnych gier i filmów.