Kursy przygotowawcze

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY, EGZAMIN GIMNAZJALNY, EGZAMIN MATURALNY

Zasady prowadzenia kursów:

  • pracujemy w małych 6-osobowych grupach
  • przed przyjęciem do grupy każdy pisze test diagnozujący
  • pod kątem wyników testu prowadzący zajęcia ustala, jakie umiejętności będą szczególnie ćwiczone
  • dążymy do wyeliminowania słabych stron uczniów
  • zakres zagadnień omawianych na kursie dostosowujemy do standardów wymagań egzaminacyjnych
  • na zajęciach pracujemy metodami aktywnymi, wykorzystujemy zadania i ćwiczenia rozwijające wyobraźnię
  • każdy z uczestników otrzymuje materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzącego zajęcia.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!!!