Zajęcia reedukacyjne

CELEM ZAJĘĆ JEST

 • wyrównywanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania,
 • eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania,
 • podniesienie efektywności uczenia się,
 • wspomaganie rozwoju psychicznego,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • usprawnianie zdolności koncentracji,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • rozwijanie samodzielności.

DLA KOGO TERAPIA PEDAGOGICZNA

 • dla dyslektyków,
 • dla dysortografów,
 • dla dzieci z wadami słuchu fonematycznego,
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania wzrokowego,
 • dla dzieci z zaburzeniami spostrzegania słuchowego,
 • dla dzieci mniej sprawnych manualnie,
 • dla tych, którzy mają problemy z nauką,
 • dla dzieci z problemami koncentracji uwagi,
 • dla dzieci z różnego typu wadami wymowy.

NASZ ZESPÓŁ TWORZĄ SPECJALIŚCI

 • psycholog dziecięcy,
 • psycholog ogólny,
 • logopeda,
 • pedagog,
 • reedukator.